Prawo cywilne

  Umowy cywilnoprawne, w tym umowa sprzedaży, o dzieło, o roboty budowlane, zlecenia, świadczenia usług, franczyza, umowy przedwstępne, deweloperskie, know-how i inne
  Wniosek o zasiedzenie
  Postępowanie spadkowe
  Zniesienie współwłasności
  Zwrot nakładów na nieruchomość
  Upadłość konsumencka
  Najem i dzierżawa, timeshare