• 663 316 047
 • mariuszturek.c@gmail.com

Prawo rodzinne

  Rozwód
  Separacja
  Alimenty
  Ustalenie kontaktów z dzieckiem
  Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe
  Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
  Opieka
  Kuratela
  Mediacje