Blog

Fundacja rodzinna - uporządkowana sukcesja biznesu

Jeśli twoi przyszli spadkobiercy nie chcą lub nie mogą zajmować się biznesem, idealnym rozwiązaniem dla Ciebie i twoich bliskich jest stworzenie fundacji rodzinnej. To stosunkowo nowe rozwiązanie prawne – ustawa o fundacji rodzinnej z dnia 26 stycznia 2023 r. pozwala kontynuować biznes bez konieczności osobistego zaangażowania twoich następców prawnych, a jednocześnie chroni majątek rodziny. Fundacja rodzinna jest sposobem na sukcesję, którą fundator przeprowadza tylko raz na wiele pokoleń. Głównym decydentem fundacji rodzinnej jest jej fundator, który decyduje o celach, zasadach działania fundacji rodzinnej i jej beneficjentach. Fundator ma możliwość wycofania się z aktywnego prowadzenia biznesu bez utraty dochodów.

Czytaj dalej

Na co zwracać uwagę przy formalnościach związanych z zawieraniem i podpisywaniem umów?

W dobie rozwoju przedsiębiorczości coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których właściciele firm muszą mierzyć się z różnymi formalnościami związanymi z zawieraniem i podpisywaniem umów. To sprawia, że kluczowe jest poznanie kwestii prawnych, które mają wpływ na relacje handlowe pomiędzy stronami. Dlatego w tym artykule przedstawimy, na co przede wszystkim należy zwrócić uwagę przed zawarciem umowy.

Czytaj dalej

Jak wygląda sprzedaż udziałów lub praw i obowiązków wspólnika w spółce?

Każdy wspólnik spółki może w pewnym momencie zdecydować o sprzedaży swoich udziałów lub praw i obowiązków. Z różnych względów taki proces może być nie tylko potrzebny, ale i korzystny dla wszystkich stron. Aby jednak sprzedaż udziałów przebiegła bezproblemowo, warto poznać jej zasady oraz skorzystać z pomocy profesjonalistów z kancelarii prawnej.

Czytaj dalej

Zmiany w kodeksie pracy – rewolucja w przepisach

Nowelizacja kodeksu pracy obowiązująca od wiosny 2023 wprowadziła do przepisów prawa pracy szereg zmian dotyczących pracy zdalnej, urlopów, dokumentacji pracowniczej, warunków pracy i kontroli trzeźwości. Poniżej charakterystyka najważniejszych z nich.

Czytaj dalej

Jak uzyskać odszkodowanie od pracodawcy za nieprawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę lub wypadek w pracy?

W pracy możemy doświadczyć różnego rodzaju sytuacji, np. gdy zostaniemy zwolnieni w sposób niezgodny z przepisami bądź kiedy przydarzy nam się nagły wypadek. Warto wiedzieć, że tego typu okoliczności uprawniają nas do otrzymania odszkodowania od pracodawcy. W jaki sposób możemy je uzyskać?

Czytaj dalej

Upadłość konsumencka – co zrobić, gdy wydatki przerastają przychody ?

Kredyty, pożyczki, wydatki, ich nieumiejętna optymalizacja prowadzi do bankructwa. Naprzeciw osobom z problemami finansowymi wychodzi regulacja prawna, dotycząca upadłości konsumenckiej. Jest to procedura skutkująca oddłużeniem osoby, która nie radzi sobie ze spłatą zobowiązań. Ogłoszenie przez sąd upadłości konsumenckiej to druga szansa, dla osób uwikłanych w spiralę zadłużenia. Oddłużenie to szansa na nowe, lepsze życie. Rzeczone oddłużenie polega na zaspokojeniu wierzycieli z majątku dłużnika lub umorzeniu części bądź całości długów.

Czytaj dalej