Jak wygląda sprzedaż udziałów lub praw i obowiązków wspólnika w spółce?


Każdy wspólnik spółki może w pewnym momencie zdecydować o sprzedaży swoich udziałów lub praw i obowiązków. Z różnych względów taki proces może być nie tylko potrzebny, ale i korzystny dla wszystkich stron. Aby jednak sprzedaż udziałów przebiegła bezproblemowo, warto poznać jej zasady oraz skorzystać z pomocy profesjonalistów z kancelarii prawnej.

Sprzedaż udziałów – najistotniejsze aspekty procesu

Zarówno sprzedaż udziałów, jak i przeniesienie praw i obowiązków wspólnika w spółce wiążę się z kilkoma kluczowymi kwestiami. W przypadku sprzedaży udziałów istotne jest sporządzenie odpowiedniej umowy, która zawarta zostanie pomiędzy zbywającym wspólnikiem a nabywcą. Umowa ta powinna zostać zawarta na piśmie, a dokładniej - w formie aktu notarialnego. Dlaczego jest to tak ważne? Stosowny akt notarialny gwarantuje pewność, że sprzedaż udziałów będzie miała charakter skuteczny i nie będzie możliwości kwestionowania jej ważności przez inne osoby czy organy. Warto pamiętać, że sprzedaż udziałów może być niekorzystna dla spółki, jeżeli nabywca okaże się nieodpowiedni. Dlatego większość umów spółek przewiduje tzw. prawo pierwokupu.  Wspólnicy mają pierwszeństwo przed innymi  w zakupie udziałów od zbywającego wspólnika.

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia kancelarii prawnej?

Sprzedaż udziałów czy przeniesienie praw i obowiązków wspólnika w spółce wydaje się być prostym procesem, jednak zawsze warto zwrócić się o pomoc do kancelarii zajmującej się obsługą prawną spółek w Częstochowie. Dzięki temu będziemy mieli pewność , że wszelkie formalności zostaną dopilnowane, a nasze interesy należycie zabezpieczone. Eksperci z kancelarii są bowiem na bieżąco z przepisami prawa i doskonale wiedzą, jak zadbać o to, aby cały proces przebiegał sprawnie.

Wróć