Kontakt z nami

Dane adresowe

Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego Mariusz Turek

biuro: al. Jana Pawła II 54, II Piętro, 42-200 Częstochowa
biuro: ul. Cisowa 11 lok. 103, 20-703 Lublin

adres do doręczeń: skr. poczt. Nr 161; 42-201 UP Częstochowa 1
NIP 574 202 98 52


nr rachunku: 26 1090 1795 0000 0001 3495 9911
SANTANDER BANK POLSKA S.A