Upadłość konsumencka - Częstochowa

Kancelaria pomaga osobom fizycznym w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. To rozwiązanie jest powszechnie stosowane przez konsumentów pragnących wyjść ze spirali długów. Działanie to ma na celu pokrycie należnych wierzytelności z majątku posiadanego przez dłużnika. W ten sposób dług niewypłacalnego konsumenta może zostać umorzony w części, a nawet w całości.

Zobacz również: Ochrona danych osobowych/RODO

Upadłość konsumencka przedsiębiorcy

Prawo dotyczące upadłości konsumenckiej poddano pewnym modyfikacjom, dzięki którym ułatwiona została możliwość skorzystania z tej formy oddłużenia przez przedsiębiorców. Muszą oni jednak spełnić kilka warunków, by to prostsze i tańsze rozwiązanie było dla nich możliwe. Najważniejszą kwestią jest zamknięcie działalności gospodarczej odpowiednio wcześniej przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ponieważ takie pismo kancelaria może wystosować tylko w imieniu osoby fizycznej, która nie prowadzi firmy. Jednak radca prawny dopiero po zapoznaniu się z sytuacją konkretnego przedsiębiorcy jest w stanie ocenić, czy w jego przypadku taka metoda oddłużeniowa może okazać się skuteczna.

Prawo upadłościowe i naprawcze

Ponadto kancelaria oferuje wsparcie prawne dla podmiotów gospodarczych w innych kwestiach związanych z prawem upadłościowym i naprawczym. Radca prawny ma bogate doświadczenie zdobyte w licznych postępowaniach prowadzonych przez niego w całej Polsce, szczególnie w Częstochowie. W ramach pomocy prawnej przygotowuje on swoich Klientów do podjęcia różnego typu działań oddłużeniowych, a także reprezentuje ich na każdym etapie tego procesu.