Upadłość konsumencka - Częstochowa

Upadłość konsumencka - Częstochowa

Wiele osób w obliczu problemów finansowych zastanawia się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Czy to jednak dobre rozwiązanie i kto może zdecydować się na takie kroki? Aby podjąć rozsądną decyzję, kluczem jest zrozumienie, czym jest upadłość konsumencka. Częstochowa to miasto, w którym pomagamy naszym klientom przejść cały proces formalny. Jeżeli zmagasz się z długami, Twoja sytuacja finansowa wciąż się pogarsza i brak perspektywy na spłatę zobowiązań, dobrym pomysłem może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Kto może jednak może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Termin ten dotyczy osoby fizycznej, która nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej oraz przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej. Upadłość konsumencką może również ogłosić osoba, która jest rolnikiem, ale nie prowadzi działalności gospodarczej oraz zawodowej. Każdy klient, który spełnia powyższe wymagania, może złożyć wniosek do właściwego organu administracji publicznej.

Działalność kancelarii - upadłość konsumencka - Częstochowa

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Częstochowie oraz innym mieście to jednak poważna decyzja, którą należy uważnie przemyśleć. Wiąże się ona z szeregiem konsekwencji, które każda osoba będzie musiała zaakceptować. W wielu wypadach to pozytywna możliwość, która w konsekwencji anuluje całość lub część długu konsumenta. Warto mieć jednak świadomość, że ogłoszenia upadłości konsumenckiej skutkuje również brakiem możliwości zarządzania majątkiem, który wchodzi w skład masy upadłości.

Kancelaria pomaga osobom fizycznym w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. To rozwiązanie jest powszechnie stosowane przez konsumentów pragnących wyjść ze spirali długów. Działanie to ma na celu pokrycie należnych wierzytelności z majątku posiadanego przez dłużnika. W ten sposób dług niewypłacalnego konsumenta może zostać umorzony w części, a nawet w całości.

Współpracując z klientem nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej w Częstochowie, nasza kancelaria dokładnie bada sprawę. Zapoznajemy się z wszelką dokumentacją, zarówno po stronie klienta, jak i wierzycieli. Na tej podstawie tłumaczymy, czy upadłość konsumencka w danym przypadku będzie dobrą decyzją i jakich można spodziewać się rozstrzygnięć po stronie sądu. W momencie, gdy klient zdecyduje się na takie działanie, przygotowujemy pełną dokumentację oraz wniosek, a także reprezentujemy klienta na drodze sądowej. Wypracowujemy wspólne cele oraz priorytety, dzięki czemu dążymy do osiągnięcia najbardziej korzystnych rozwiązań.

Jako kancelaria stawiamy na kompleksowe działanie, co pozwala naszym klientom osiągać zamierzone cele. Uważamy, że kluczem do sukcesu jest prosta i jasna komunikacja z klientem, właśnie z tego powodu zawsze dokładnie tłumaczymy podejmowane działania oraz wszystkie zawiłości prawne. Zajmujemy się również kompleksowym przygotowaniem dokumentacji.

Zobacz również: Ochrona danych osobowych/RODO

Upadłość konsumencka przedsiębiorcy

Prawo dotyczące upadłości konsumenckiej poddano pewnym modyfikacjom, dzięki którym ułatwiona została możliwość skorzystania z tej formy oddłużenia przez przedsiębiorców. Muszą oni jednak spełnić kilka warunków, by to prostsze i tańsze rozwiązanie było dla nich możliwe. Najważniejszą kwestią jest zamknięcie działalności gospodarczej odpowiednio wcześniej przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ponieważ takie pismo kancelaria może wystosować tylko w imieniu osoby fizycznej, która nie prowadzi firmy. Jednak radca prawny dopiero po zapoznaniu się z sytuacją konkretnego przedsiębiorcy jest w stanie ocenić, czy w jego przypadku taka metoda oddłużeniowa może okazać się skuteczna.

Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak i przedsiębiorcami, którzy w dłuższej perspektywie czasu chcą ogłosić upadłość konsumencką. Dokładnie analizujemy sytuację każdego klienta i wskazujemy najlepszą drogę, która pomoże uporać się z problemami finansowymi. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy.

Prawo upadłościowe i naprawcze

Ponadto kancelaria oferuje wsparcie prawne dla podmiotów gospodarczych w innych kwestiach związanych z prawem upadłościowym i naprawczym. Radca prawny ma bogate doświadczenie zdobyte w licznych postępowaniach prowadzonych przez niego w całej Polsce, szczególnie w Częstochowie. W ramach pomocy prawnej przygotowuje on swoich Klientów do podjęcia różnego typu działań oddłużeniowych, a także reprezentuje ich na każdym etapie tego procesu.