Prawo gospodarcze - obsługa prawna w Częstochowie

Prawo gospodarcze obejmuje normy, które regulują wszelkie kwestie związane z prowadzeniem działalności. Nasza kancelaria prawna obsługuje pod tym względem wszystkie podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego – spisu przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz fundacji. Głównym zadaniem radcy prawnego w zakresie prawa gospodarczego, które stanowi część szeroko pojętego prawa cywilnego, jest reprezentowanie tychże podmiotów przed sądami i organami administracji publicznej. To jednak nie wszystko.

Obsługa prawna spółek

Radca prawny oferuje swoje usługi w zakresie doraźnej oraz stałej obsługi prawnej spółek handlowych, w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Obejmować ona będzie m.in. pomoc przy zakładaniu, likwidowaniu i przekształcaniu spółek. Radca prawny może sporządzić wniosek do KRS o rejestrację lub zmianę danych. Ponadto wśród najczęściej prowadzonych przez kancelarię działań prawnych na rzecz spółek wyróżnić można np.:

  • prowadzenie postępowań sądowych o:
    • uchylenie uchwały wspólników spółek,
    • wyłączenie wspólnika spółki,
    • zapłatę przeciwko członkom zarządu spółki;
  • asystę prawną przy sprzedaży i umorzeniu udziałów w spółkach,
  • sprawy dotyczące dopłaty i podwyższenia kapitału zakładowego.

Spółki handlowe korzystające z usług radcy prawnego otrzymują dostęp do profesjonalnego doradztwa, które może dotyczyć np. ich wewnętrznych spraw. Obsługa spółek obejmuje sporządzanie i opiniowanie kontraktów oraz innych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności, w tym umów wewnątrzspółkowych, które regulują stosunki między wspólnikami. Radca prawny może również uczestniczyć w mediacjach, spotkaniach biznesowych oraz innego typu negocjacjach z kontrahentami.