Blog

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Rozwód to jedno z najbardziej  trudnych i zarazem stresujących przeżyć, jakich można doświadczyć. To nie tylko rozpad więzi emocjonalnych, które łączyły małżonków, ale również kwestia rozdzielenia wspólnie zgromadzonego majątku. Często jest to bardzo czasochłonne i może prowadzić do wystąpienia sporów między stronami. Dlatego też warto wiedzieć, co przede wszystkim podlega takiemu podziałowi i w jaki sposób można go przeprowadzić.

Czytaj dalej

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Wiele osób, w szczególności po ogólnoświatowej pandemii koronawirusa, znalazło się w trudnej sytuacji finansowej (np. ze względu na utratę pracy). W związku z tym nie były w stanie systematycznie spłacać rat kredytów, rachunków lub innego rodzaju zobowiązań finansowych. Rozwiązaniem dla takich osób może być ogłoszenie tak zwanej upadłości konsumenckiej. Kto może z niej skorzystać i w jaki sposób przebiega takie postępowanie?

Czytaj dalej

Czym różni się rękojmia od gwarancji z punktu widzenia konsumenta?

Każdy z nas osób fizycznych jest konsumentem. Niezliczona liczba transakcji handlowych, w jakich uczestniczymy na co dzień nie zawsze pozwala nam w ich rezultacie być zadowolonym z zakupu np. butów, telefonu, zabawki dla dziecka. Zakupiony telefon po roku przestał działać, czy może ulubione buty się rozpadły? W przypadku wadliwości takich rzeczy konsumentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady bądź gwarancji przy sprzedaży.

Czytaj dalej

Czy radca prawny może być obrońcą w postępowaniu karnym?

Radca prawny to zawód, który cieszy się rosnącą popularnością. Aby nim zostać, trzeba ukończyć 5-letnie studia prawnicze, odbyć 3-letnią aplikację radcowską oraz zdać państwowy egzamin, który uprawnia do wykonywania tej profesji. Co więcej –  radca prawny powinien również cieszyć się nieposzlakowaną opinią, a także posiadać pełnię praw publicznych. Radca prawny jest specjalistą, do którego można się zwrócić w celu zasięgnięcia porad z różnych dziedzin prawa. Jednak w rzeczywistości jego uprawnienia są znacznie szersze i wykraczają poza samo doradztwo. Można stwierdzić, że są bardzo zbliżone do tych, które posiadają adwokaci. W tym artykule wyjaśnimy, czym dokładnie zajmuje się radca prawny i czy może reprezentować klientów w sprawach karnych oraz karno-skarbowych.

Czytaj dalej

Czym się różni rozwód od separacji?

Zawierając związek małżeński, wierzymy, że jest to decyzja podjęta z pełną odpowiedzialnością i wytrwamy w nim do końca życia. Niestety, jak się później okazuje, rzeczywistość nie zawsze wygląda tak kolorowo, a z czasem problemy w związku mogą narastać i stać się trudne do rozwiązania.

Czytaj dalej

Jak zmienić nazwisko dziecku bez zgody drugiego rodzica?

Co do zasady dziecko nosi nazwisko obojga rodziców. W sytuacji, gdy rodzice mają różne nazwiska, dziecko nosi to nazwisko, które rodzice wskazali zgodnie w oświadczeniach. Coraz liczniejsze są przypadki, kiedy to dziecko nosi podwójne nazwisko, powstałe z połączenia nazwiska ojca i matki.

Czytaj dalej