Blog

Czym różni się rękojmia od gwarancji z punktu widzenia konsumenta?

Każdy z nas osób fizycznych jest konsumentem. Niezliczona liczba transakcji handlowych, w jakich uczestniczymy na co dzień nie zawsze pozwala nam w ich rezultacie być zadowolonym z zakupu np. butów, telefonu, zabawki dla dziecka. Zakupiony telefon po roku przestał działać, czy może ulubione buty się rozpadły? W przypadku wadliwości takich rzeczy konsumentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady bądź gwarancji przy sprzedaży.

Czytaj dalej

Czy radca prawny może być obrońcą w postępowaniu karnym?

Radca prawny to zawód, który cieszy się rosnącą popularnością. Aby nim zostać, trzeba ukończyć 5-letnie studia prawnicze, odbyć 3-letnią aplikację radcowską oraz zdać państwowy egzamin, który uprawnia do wykonywania tej profesji. Co więcej –  radca prawny powinien również cieszyć się nieposzlakowaną opinią, a także posiadać pełnię praw publicznych. Radca prawny jest specjalistą, do którego można się zwrócić w celu zasięgnięcia porad z różnych dziedzin prawa. Jednak w rzeczywistości jego uprawnienia są znacznie szersze i wykraczają poza samo doradztwo. Można stwierdzić, że są bardzo zbliżone do tych, które posiadają adwokaci. W tym artykule wyjaśnimy, czym dokładnie zajmuje się radca prawny i czy może reprezentować klientów w sprawach karnych oraz karno-skarbowych.

Czytaj dalej

Czym się różni rozwód od separacji?

Zawierając związek małżeński, wierzymy, że jest to decyzja podjęta z pełną odpowiedzialnością i wytrwamy w nim do końca życia. Niestety, jak się później okazuje, rzeczywistość nie zawsze wygląda tak kolorowo, a z czasem problemy w związku mogą narastać i stać się trudne do rozwiązania.

Czytaj dalej

Jak zmienić nazwisko dziecku bez zgody drugiego rodzica?

Co do zasady dziecko nosi nazwisko obojga rodziców. W sytuacji, gdy rodzice mają różne nazwiska, dziecko nosi to nazwisko, które rodzice wskazali zgodnie w oświadczeniach. Coraz liczniejsze są przypadki, kiedy to dziecko nosi podwójne nazwisko, powstałe z połączenia nazwiska ojca i matki.

Czytaj dalej

Windykacja należności krok po kroku. Etapy postępowania

Dłużnicy często uciekają się do różnych metod, aby uniknąć uregulowania swoich zobowiązań wobec wierzycieli. Możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami dłużników – osobami, które nie spłacają rat kredytów, należności za wynajem mieszkania czy zasądzonych alimentów. Dlatego najlepiej zareagować już w tym momencie, kiedy nie otrzymamy wpłaty za konkretną usługę na czas. W takim przypadku warto skorzystać ze wsparcia profesjonalistów, czyli kancelarii windykacyjnej, która pomoże nam w odzyskaniu długu. W jaki sposób przebiega takie postępowanie i na jakie dzieli się etapy?

Czytaj dalej

Paszport dla dziecka bez zgody rodzica?

Paszport jest dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Jest niezbędny do podróżowania za granicę Rzeczypospolitej Polskiej, w tym do krajów nienależących do Unii Europejskiej. Paszport dla dziecka wyrabiają rodzice – co jednak w wypadku, gdy któryś z nich nie może wyrazić zgody?

Czytaj dalej