Ochrona danych osobowych/RODO - Częstochowa

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa ochrony danych osobowych, w tym zajmuje się tzw. wdrażaniem przepisów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych.
Zagadnienie to obejmuje min. sporządzenie projektów dokumentów związanych z ochroną danych osobowych, takich jak polityki prywatności, rejestry czynności przetwarzania danych, instrukcje zarządzania systemem informatycznym, polityki bezpieczeństwa, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, ewidencje osób upoważnionych, analizy ryzyka.
Ponadto świadczymy usługi związane z przygotowywaniem polityk i wewnętrznych regulaminów dotyczących ochrony danych osobowych i ochrony baz danych.
Zobacz także: Prawo gospodarcze.