Sprawy karne - Częstochowa

Kancelaria w Częstochowie zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego – zarówno związanymi z prawem karnym sensu stricto, jak i dotyczącymi wykroczeń, a także osób nieletnich. Radca prawny może prowadzić sprawy karne zarówno jako pełnomocnik oskarżonego, jak i pokrzywdzonego – a zatem zarówno jako obrońca, jak i oskarżyciel. Kancelaria podejmuje się reprezentacji stron biorących udział w postępowaniu na każdym jego etapie. Oferowane wsparcie prawne obejmuje przede wszystkim następujące czynności:

  • udzielanie porad w zakresie prawa karnego i wykroczeń,
  • zawiadamianie o możliwości popełnienia przestępstwa,
  • reprezentację podejrzanego podczas dochodzenia lub śledztwa,
  • obronę w procesie obwinionego i oskarżonego,
  • reprezentację pokrzywdzonych przestępstwem w procesie karnym przed sądami powszechnymi.

Wśród najczęściej prowadzonych przez kancelarię spraw karnych można wymienić m.in. postępowania dotyczące uszkodzenia mienia, obrotu zakazanymi substancjami, kradzieży czy naruszenia zdrowia i życia. Wsparcie prawne obejmuje nie tylko przygotowywanie linii obrony na etapie przygotowawczym lub reprezentację strony na etapie procesowym, ale także np. wnoszenie apelacji już w trakcie postępowania wykonawczego.

Zobacz także: Prawo pracy

Sprawy karne gospodarcze i skarbowe

Radca prawny pomaga również w postępowaniu karno-skarbowym osobom oskarżonym o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Co więcej, specjalizuje się w prawie gospodarczym – podejmuje się obrony osób, którym postawiono zarzuty związane z takimi sprawami, jak oszustwa kapitałowe czy defraudacje. Niezależnie od charakteru powierzanej kancelarii sprawy z zakresu prawa karnego zawsze można liczyć na profesjonalne wsparcie i doradztwo radcy prawnego.