Odszkodowania - Częstochowa

Kancelaria w Częstochowie oferuje profesjonalną pomoc radcy prawnego w zakresie odszkodowań i zadośćuczynienia. Podczas konsultacji Klient może przedstawić szczegółowo sytuację, w której się znalazł, by otrzymać cenne informacje o zasadności swoich roszczeń, a także o potencjalnej wysokości należnych świadczeń. W ramach czynności prawnych podejmowanych przez kancelarię w postępowaniach o odszkodowania i zadośćuczynienia można wymienić złożenie pisma o:

 • zapłatę odszkodowania za wyrządzoną szkodę,
 • zapłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • zasądzenie renty z tytułu:
  • pogorszenia sytuacji życiowej,
  • zmniejszenia się widoków na przyszłość,
  • konieczności pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji;
 • ustalenie odpowiedzialności sprawcy za skutki jego działań na przyszłość,
 • ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem.

Ponadto usługi radcy prawnego obejmują reprezentację osoby poszkodowanej w trakcie postępowania o odszkodowanie prowadzonego przed sądem, choć dochodzenie rekompensaty może również zostać zakończone na etapie przedsądowym poprzez zawarcie ugody. Kancelaria podejmuje się dochodzenia roszczeń zarówno od Towarzystw Ubezpieczeniowych, jak i innych podmiotów prawnych.

Zobacz także: Sprawy karne

Odszkodowania za szkody majątkowe i osobowe

Kancelaria prowadzi sprawy zarówno o odszkodowania za szkody majątkowe, jak i osobowe, w tym dotyczące błędów medycznych, a także wypadków na drodze, w pracy i przy pracy rolniczej. Ponadto radca prawny ma doświadczenie w uzyskiwaniu rekompensat od przewoźników za opóźnione loty oraz dochodzeniu odszkodowań za szkody górnicze, które dotyczyć mogą np. budynków, gruntów czy plonów.