Prawo cywilne - pomoc i porady prawne w Częstochowie

Prawo cywilne reguluje wiele kwestii związanych z codziennym życiem obywateli – zaczynając od sytuacji zawodowych, a kończąc na sprawach rodzinnych. Ten dział prawa dzieli się m.in. na prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo pracy, prawo spadkowe, prawo rodzinne, a także prawo własności intelektualnej. Radca prawny w ramach prawa cywilnego zajmuje się najczęściej m.in. sprawami dotyczącymi:

  • postępowania spadkowego,
  • kwestii rodzinnych,
  • upadłości konsumenckiej,
  • prawa rzeczowego, w tym:
  • najmu i dzierżawy,
  • timeshare,
  • zasiedzenia,
  • zniesienia współwłasności,
  • zwrotu nakładów na nieruchomość.

Oczywiście radca prawny służy swoim Klientom także profesjonalnymi poradami dotyczącymi wszystkich spraw, które są regulowane przez prawo cywilne. Ponadto kancelaria prawna w Częstochowie oferuje eksperckie doradztwo w zakresie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych, w tym umów franczyzy, sprzedaży, o dzieło, o roboty budowlane, zlecenia, świadczenia usług, przedwstępnych, deweloperskich czy know-how. Radca prawny może nie tylko opiniować, ale również sporządzać tego typu dokumenty, a także uczestniczyć w negocjacjach mających na celu ich zawarcie.

Sprawy spadkowe

Kancelaria w zakresie prawa cywilnego specjalizuje się m.in. w sprawach spadkowych, czyli sprawach dotyczących przejścia praw i obowiązków majątkowych po śmierci właściciela. Mogą one dotyczyć m.in. ustalania prawa do spadku czy przyjmowania i odrzucania spadku. Radca prawny w ramach pełnomocnictwa w sprawach spadkowych może sporządzać pisma procesowe, apelacje i kasacje oraz reprezentować Klientów – zarówno przed sądami, jak i organami administracji publicznej, takimi jak Urząd Skarbowy.