Prawo autorskie i konkurencji - pomoc prawna w Częstochowie

Autorskie prawa majątkowe
Umowy przenoszące prawo do utworów
Umowy upoważniające do korzystania z prawa, przedmiotu, utworu- czyli umowy licencyjne
Wynalazki i patenty
Postępowanie przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej

Zobacz również: Windykacja należności