Jak odzyskać pieniądze skradzione w wyniku oszustwa?


Kliknąłeś w „fałszywy link” wysłany poprzez stronę www.olx.pl lub www.vinted.pl i padłeś ofiarą oszustwa? Poniżej dowiesz się jak łatwo możesz odzyskać skradzione pieniądze.

Najprostszym sposobem na odzyskanie swoich pieniędzy jest złożenie reklamacji do Banku i zgłoszenie zaistnienia nieautoryzowanej transakcji. Forma reklamacji jest dowolna, więc można zrobić to telefonicznie, mailowo albo pisemnie. Na rozpatrzenie reklamacji bank ma od 15 do 60 dni. Bank powinien zwrócić pieniądze już na etapie postępowania reklamacyjnego, niestety banki niezgodnie z prawem często odmawiają wypłaty skradzionych pieniędzy, powołując się na fakt niezastosowania się przez klienta do zasad bezpieczeństwa i kliknięcie przez niego w niezidentyfikowany link. Tłumaczenie banku nie zasługuje jednak na aprobatę, bowiem zgodnie z prawem bankowym, to na banku ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym klienta.

Na jakiej podstawie bank powinien dokonać zwrotu pieniędzy?

W świetle art. 40 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych transakcją nieautoryzowaną jest każda transakcja, na którą płatnik nie wyraził zgody. W sytuacji jeśli do Banku została zgłoszona przez płatnika nieautoryzowana transakcja, a Bank nie uznał, że ma podstawy, aby podejrzewać oszustwo ze strony płatnika, powinien niezwłocznie wypełnić nałożony ustawą obowiązek zwrotu płatnikowi równowartości nieautoryzowanej transakcji.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych: „Z zastrzeżeniem art. 44 ust. 2, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej dostawca płatnika niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek płatnika, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, zwraca płatnikowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej, z wyjątkiem przypadku gdy dostawca płatnika ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw. W przypadku gdy płatnik korzysta z rachunku płatniczego, dostawca płatnika przywraca obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza. Data waluty w odniesieniu do uznania rachunku płatniczego płatnika nie może być późniejsza od daty obciążenia tą kwotą”.

Czytaj też: Czy ubezpieczenie OC obejmuje foteliki dziecięce po zdarzeniu drogowym?

Kiedy skorzystać z pomocy kancelarii prawnej?

Jeśli padłeś ofiarą oszustwa przez www.olx.pl lub www.vinted.pl, a Bank w ramach zgłoszonej reklamacji nie zwrócił Twoich pieniędzy, nic straconego! Swoich praw możesz skutecznie dochodzić w ramach postępowania sądowego, pozywając Bank, w oparciu o przywołane powyżej regulacje prawne. Warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej specjalizującej się z prawie bankowym, która kompleksowo zajmie się sprawą.

Wróć