Jak ogłosić upadłość konsumencką?


Wiele osób, w szczególności po ogólnoświatowej pandemii koronawirusa, znalazło się w trudnej sytuacji finansowej (np. ze względu na utratę pracy). W związku z tym nie były w stanie systematycznie spłacać rat kredytów, rachunków lub innego rodzaju zobowiązań finansowych. Rozwiązaniem dla takich osób może być ogłoszenie tak zwanej upadłości konsumenckiej. Kto może z niej skorzystać i w jaki sposób przebiega takie postępowanie?

Przygotowanie do ogłoszenia upadłości konsumenckiej

W przypadku konieczności ogłoszenia upadłości konsumenckiej najlepiej skorzystać z fachowej pomocy kancelarii. Radcy prawni, którzy specjalizują się w tego typu postępowaniach, pomogą zarówno w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, jak i w całym procesie. Warto także wiedzieć, że nie każdy kwalifikuje się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Dotyczy tylko i wyłącznie osób fizycznych, które nie mają własnej działalności gospodarczej oraz nie pełnią funkcji udziałowców w spółkach. Kolejny warunek, który uprawnia do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, to tak zwana niewypłacalność. Następuje wtedy, gdy osoba fizyczna przez minimum 90 dni nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań finansowych.

Czytaj również: Windykacja należności krok po kroku. Etapy postępowania

W celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej należy przede wszystkim złożyć stosowny wniosek do sądu w miejscu zamieszkania, a także uiścić opłatę w wysokości 30 zł. Trzeba również skompletować i przesłać odpowiednie dokumenty, które są niezbędne do udowodnienia niewypłacalności. Należy się także liczyć z tym, że w niektórych sytuacjach trzeba będzie ponieść koszty zawiązane z postępowaniem sądowym. Sąd może wydać wyrok, na mocy którego nastąpi częściowa bądź pełna kasacja długów albo zadecydować o konieczności pokrycia należności z majątku dłużnika – np. poprzez sprzedanie jego ruchomości bądź nieruchomości.

Wróć