Windykacja należności krok po kroku. Etapy postępowania


Dłużnicy często uciekają się do różnych metod, aby uniknąć uregulowania swoich zobowiązań wobec wierzycieli. Możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami dłużników – osobami, które nie spłacają rat kredytów, należności za wynajem mieszkania czy zasądzonych alimentów. Dlatego najlepiej zareagować już w tym momencie, kiedy nie otrzymamy wpłaty za konkretną usługę na czas. W takim przypadku warto skorzystać ze wsparcia profesjonalistów, czyli kancelarii windykacyjnej, która pomoże nam w odzyskaniu długu. W jaki sposób przebiega takie postępowanie i na jakie dzieli się etapy?

Czytaj też: Czym różni się rękojmia od gwarancji z punktu widzenia konsumenta?

Przebieg procesu odzyskiwania należności

Brak jednorazowej wpłaty za towary, rachunki czy innego rodzaju usługi nie zawsze oznacza, że jest to działanie celowe. Dlatego na początku należy wyjaśnić zaistniałą sytuację z konkretnym dłużnikiem – jest to tak zwana windykacja wstępna lub polubowna. Na tym etapie warto skontaktować się z taką osobą, wysyłając jej pismo z upomnieniem o spłatę długu bądź przeprowadzić rozmowę telefoniczną, czy przesłać wiadomość przez pocztę elektroniczną w celu zasięgnięcia informacji, dlaczego taka sytuacja wystąpiła i kiedy nastąpi uregulowanie płatności. W tej fazie postępowania można próbować negocjować z dłużnikiem i np. ustalić dogodny plan spłaty należności. 

Jeśli windykacja polubowna nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, a my z różnych przyczyn nie jesteśmy w stanie skontaktować się z dłużnikiem, to egzekwowanie spłaty zostaje skierowane na drogę sądową. Warto wówczas skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, której przedstawiciele będą nas reprezentowali w czasie takiego postępowania. Często tego typu sprawy mogą być bardzo czasochłonne i długotrwałe, ale dzięki wsparciu radców prawnych ten proces przebiegnie znacznie szybciej i sprawniej. Na etapie postępowania sądowego zapada wyrok, na mocy którego osoba zadłużona zostaje zobligowana do spłaty swoich zobowiązań. Ostatnią fazą procesu windykacji jest egzekucja komornicza, której celem jest ściągnięcie należności z majątku dłużnika.

Wróć