Jak skutecznie dochodzić odszkodowania?


Odszkodowanie ma za zadanie zrekompensować szkodę majątkową – albo poprzez naprawę uszkodzonego mienia, albo w ramach wypłacenia kwoty równej wartości utraconego majątku. Odszkodowanie może dotyczyć również korzyści, którą poszkodowany prawdopodobnie uzyskałby, gdyby przykre zdarzenie nie miało miejsca. Jeśli więc na przykład obrażenia odniesione w wypadku sprawiły, że poszkodowany nie jest w stanie wykonywać obowiązków zawodowych, może przysługiwać mu nie tylko zwrot kosztów leczenia, ale również odszkodowanie za niemożliwe w tym czasie od uzyskania zarobki.

Kto wypłaca odszkodowanie?

Wypłacającym odszkodowania może być winny wyrządzonej krzywdy lub osoba za niego odpowiedzialna, na przykład prawny opiekun lub pracodawca (jeśli jego pracownik doprowadził do danej szkody podczas wykonywania obowiązków). Może być to również osoba, która wzięła na siebie odpowiedzialność za ewentualne szkody w ramach umowy z poszkodowanym, na przykład ubezpieczyciel. Niestety, firmy ubezpieczeniowe bardzo często zaniżają wysokość należnego odszkodowania. Rozwiązaniem tego problemu może być reklamacja, ale jeśli nie przyniesie ona oczekiwanego skutku, warto pamiętać o możliwości dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.

Skuteczne dochodzenie odszkodowania

Aby doprowadzić do pozytywnego zakończenia takiego postępowania, warto jak najlepiej znać swoje prawa. Dokładnie przeanalizować zawartą umowę oraz obowiązujące przepisy. Bardzo pomocna może okazać się w tym zakresie pomoc profesjonalnego prawnika. Odpowiednie merytoryczne przygotowanie do rozprawy ma zazwyczaj ogromny wpływ na przebieg procesu i w efekcie skuteczne dochodzenie odszkodowania.

Kolejnym istotnym elementem jest przygotowanie dowodów. Przede wszystkim będzie to szczegółowe wykazanie poniesionych strat i w miarę możliwości udokumentowanie ich. Mogą być to zdjęcia uszkodzeń lub obrażeń, dokumenty medyczne, takie jak wypis ze szpitala, a także faktura pokazująca koszty naprawy mienia. Przydatne będzie również oświadczenie ze spisanym przebiegiem wydarzenia oraz zeznania świadków. Te mogą okazać się kluczowe w udowodnieniu czyjejś winy za poniesioną szkodę.

Czytaj także: Czy radca prawny może być obrońcą w postępowaniu karnym?

Wróć