Jak zmienić nazwisko dziecku bez zgody drugiego rodzica?


Co do zasady dziecko nosi nazwisko obojga rodziców. W sytuacji, gdy rodzice mają różne nazwiska, dziecko nosi to nazwisko, które rodzice wskazali zgodnie w oświadczeniach. Coraz liczniejsze są przypadki, kiedy to dziecko nosi podwójne nazwisko, powstałe z połączenia nazwiska ojca i matki.

Możliwość zmiany nazwiska dziecka wywodzimy z ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska. Niezbędna jest jednak zgoda odpowiednio ojca lub matki, a co jeśli jej nie mamy?

Zmiana nazwiska dziecka bez zgody drugiego rodzica, za wyłączeniem sytuacji gdy drugi rodzic dziecka nie żyje, nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, nie jest znany, bądź został pozbawiony władzy rodzicielskiej jest możliwa wyłącznie za zgodą sądu opiekuńczego. Prawomocne postanowienie sądu upoważniające do dokonania zmiany nazwiska dziecka zastępuje zgodę rodzica sprzeciwiającego się.

Czytaj też: Paszport dla dziecka bez zgody rodzica?

Aby sąd opiekuńczy wydał takowe postanowienie należy złożyć wniosek do właściwego miejscowo sądu opiekuńczego, w którym uargumentujemy decyzję o zmianie nazwiska dziecka. We wniosku należy podać swoje dane (wnioskodawcy), dane dziecka, rodzica niewyrażającego zgody (uczestnika postępowania), a także przyczyny, które uzasadniają dokonanie zmiany. W przypadku, gdy dziecko ukończyło 13 lat niezbędna jest także jego zgoda. Warto pamiętać, że do wniosku należy załączyć odpis aktu urodzenia dziecka oraz dokonać odpowiedniej opłaty w wysokości 100 zł.

Wróć