Odszkodowania

  Pozew o zapłatę odszkodowania za wyrządzoną szkodę
  Pozew o zapłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
  Pozew o zasądzenie renty z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej, zmniejszenia się widoków na przyszłość, konieczności pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji
  Pozew o ustalenie odpowiedzialności sprawcy na przyszłość
  Dochodzenie roszczeń od Towarzystw Ubezpieczeniowych
  Szkody majątkowe
  Szkody osobowe
  Błędy medyczne
  Szkody górnicze
  Wypadki drogowe i w rolnictwie
  Wypadki w pracy
  Dochodzenie rekompensaty od przewoźnika za opóźniony lot
  Reprezentacja w trakcie postępowania w sprawie o odszkodowanie lub wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu