Windykacja należności, kancelaria windykacyjna - Częstochowa

Unikanie obowiązku uiszczania terminowych spłat przez dłużnika może doprowadzić wierzyciela do konieczności wejścia na drogę prawną. Wówczas jedną z możliwości jest zwrócenie się o pomoc do kancelarii, która oferuje usługi w zakresie windykacji należności. Radca prawny, reprezentując interesy wierzyciela, może wykonać m.in. następujące czynności:

 • na etapie przedsądowym:
  • wysyłać dłużnikom wezwania do zapłaty,
  • prowadzić postępowania pojednawcze,
  • sporządzać ugody pozasądowe i brać udział w negocjacjach;
 • na etapie sądowym:
  • sporządzać pisma procesowe o zapłatę należności,
  • reprezentować wierzycieli w postępowaniach przed sądami powszechnymi,
  • występować z żądaniem o ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności na majątku dłużnika;
 • wszcząć postępowania egzekucyjne, mające na celu egzekucje komornicze zasądzonych należności.

Ponadto kancelaria służy doradztwem m.in. w zakresie sporządzenia aktu dobrowolnego poddania się egzekucji oraz zajmuje się reprezentowaniem osób zadłużonych w postępowaniach upadłościowych i sanacyjnych. Oznacza to np., że radca prawny może pomóc osobie fizycznej (i innym podmiotom gospodarczym) ogłosić upadłość konsumencką. Kancelaria oferuje swoje wsparcie oczywiście również w przypadku pozostałych spraw związanych z prawem upadłościowym i naprawczym.

Jak przebiega windykacja należności? Częstochowa

Kancelaria windykacyjna w Częstochowie radcy prawnego Mariusza Turka udziela kompleksowego wsparcia w zakresie windykacji należności, dokładając wszelkich starań, aby podejmowane działania przyniosły oczekiwany skutek. W tym celu są one dostosowywane do indywidualnej sytuacji klienta, a także jego potrzeb oraz oczekiwań. Kancelaria mobilizuje dłużnika do uregulowania należności, korzystając z wypracowanych, skutecznych sposobów, które mogą znacznie przyspieszyć cały proces windykacji należności w Częstochowie.

W ramach współpracy kancelaria dba o interesy klienta, dokładając wszelkich starań, aby rozwiązać sytuację w sposób polubowny. Negocjuje z dłużnikiem plan spłaty należności, który będzie realistyczny, a jednocześnie zgodny z oczekiwaniami klienta. W przypadku braku porozumienia z dłużnikiem podejmowane są bardziej poważne, adekwatne do sytuacji działania, które prowadzą do rozwiązania sporu na drodze sądowej.

Ile trwa windykacja należności? Częstochowa

Czas trwania procesu windykacji należności w Częstochowie jest uzależniony od szeregu czynników. Przede wszystkim jednak bardzo ważne jest to, aby rozpocząć go jak najwcześniej – szansa na odzyskanie długu jest bowiem największa, jeśli podejmiemy odpowiednie kroki w przeciągu miesiąca od upływu terminu płatności. Warto jednak wiedzieć, że współpracę z kancelarią windykacyjną w Częstochowie można podjąć już następnego dnia.

Wielu klientów kancelarii zastanawia się, ile może trwać windykacja należności w Częstochowie. Należy mieć na uwadze, że działania polubowne mogą trwać do kilku miesięcy – po tym czasie najczęściej podejmuje się poważniejsze kroki, które obejmują skierowanie sprawy na drogę sądową. W takim przypadku cały proces może trwać niekiedy nawet kilka lat. Warto jednak pamiętać, że podjęcie współpracy z kancelarią windykacyjną w Częstochowie może go znacznie przyspieszyć.

Dlaczego warto podjąć współpracę z kancelarią windykacyjną w Częstochowie?

Choć windykacją należności można zająć się na własną rękę, bardzo często takie działania nie przynoszą pożądanych skutków. Jednocześnie im więcej czasu upływa od terminu spłaty, tym trudniej może być odzyskać dług. W związku z tym warto podjąć współpracę z doświadczoną kancelarią windykacyjną w Częstochowie, która podejmie w imieniu klienta odpowiednie, dopasowane do indywidualnej sytuacji, kroki. Profesjonalny prawnik potrafi działać jednocześnie skutecznie, jak i w pełni zgodnie z prawem, nierzadko wykorzystując nieszablonowe rozwiązania, które mogą znacznie przyspieszyć przebieg windykacji należności w Częstochowie.

Warto ponadto pamiętać, że przepisy nie wskazują, jaka jest kwota minimalna długu, która uprawnia do podjęcia działań windykacyjnych. Oznacza to, że zarówno w przypadku stosunkowo niewielkiej, jak i bardzo dużej sumy można skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii windykacyjnej w Częstochowie, która będzie należycie reprezentować nasze interesy na każdym etapie postępowania. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Sprawna egzekucja komornicza

Kancelaria działa w zakresie windykacji należności nie tylko w Częstochowie, ale również na terenie całej Polski. Jest to możliwe dzięki stałej współpracy z profesjonalną, zaufaną firmą windykacyjną. Jej pracownicy aktywnie działają na rzecz Klientów kancelarii m.in. w celu podniesienia skuteczności i sprawności egzekucji komorniczej. Kooperacja tych dwóch instytucji obejmuje również negocjacje spłat należności wraz z ich zabezpieczeniem.