Windykacja należności - Częstochowa

Unikanie obowiązku uiszczania terminowych spłat przez dłużnika może doprowadzić wierzyciela do konieczności wejścia na drogę prawną. Wówczas jedną z możliwości jest zwrócenie się o pomoc do kancelarii, która oferuje usługi w zakresie windykacji należności. Radca prawny, reprezentując interesy wierzyciela, może wykonać m.in. następujące czynności:

 • na etapie przedsądowym:
  • wysyłać dłużnikom wezwania do zapłaty,
  • prowadzić postępowania pojednawcze,
  • sporządzać ugody pozasądowe i brać udział w negocjacjach;
 • na etapie sądowym:
  • sporządzać pisma procesowe o zapłatę należności,
  • reprezentować wierzycieli w postępowaniach przed sądami powszechnymi,
  • występować z żądaniem o ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności na majątku dłużnika;
 • wszcząć postępowania egzekucyjne, mające na celu egzekucje komornicze zasądzonych należności.

Ponadto kancelaria służy doradztwem m.in. w zakresie sporządzenia aktu dobrowolnego poddania się egzekucji oraz zajmuje się reprezentowaniem osób zadłużonych w postępowaniach upadłościowych i sanacyjnych. Oznacza to np., że radca prawny może pomóc osobie fizycznej (i innym podmiotom gospodarczym) ogłosić upadłość konsumencką. Kancelaria oferuje swoje wsparcie oczywiście również w przypadku pozostałych spraw związanych z prawem upadłościowym i naprawczym.

Sprawna egzekucja komornicza

Kancelaria działa w zakresie windykacji należności nie tylko w Częstochowie, ale również na terenie całej Polski. Jest to możliwe dzięki stałej współpracy z profesjonalną, zaufaną firmą windykacyjną. Jej pracownicy aktywnie działają na rzecz Klientów kancelarii m.in. w celu podniesienia skuteczności i sprawności egzekucji komorniczej. Kooperacja tych dwóch instytucji obejmuje również negocjacje spłat należności wraz z ich zabezpieczeniem.