• 663 316 047
  • mariuszturek.c@gmail.com

Prawo bankowe

Umowa o udzielenie gwarancji bankowej, poręczenia i akredytywy
Umowa przekazania środków finansowych
Umowa factoringu
Umowa o kredyt inwestycyjny
Umowa rachunku bankowego