• 663 316 047
  • mariuszturek.c@gmail.com

Prawo karne i wykroczeń

    Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
    Reprezentacja podejrzanego podczas dochodzenia lub śledztwa
    Obrona w procesie obwinionego i oskarżonego
    Reprezentacja pokrzywdzonych przestępstwem w procesie karnym przed sądami powszechnymi