Windykacja należności

  Wezwanie do zapłaty
  Postępowanie pojednawcze przed sądami powszechnymi i ugody pozasądowe
  Zabezpieczenie wierzytelności na majątku dłużnika
  Pozew i reprezentacja w postępowaniu przed sądami powszechnymi w spawach o zapłatę należności
  Egzekucja komornicza zasądzonych należności
  Akt dobrowolnego poddania się egzekucji przez dłużnika
  Postępowanie upadłościowe i postępowania sanacyjne dłużnika
  Kancelaria współpracuje również z profesjonalną firmą windykacyjna działającą na terenie całej Polski, celem podniesienia skuteczności i sprawności egzekucji komorniczej bądź przeprowadzenia negocjacji co do spłaty należności wraz z ich zabezpieczeniem