Natalia Purgal

Natalia Purgal

Aplikant radcowski

+48 663 316 027


Specjalizuje się w prawie gospodarczo-handlowym. Podczas studiów nabywała doświadczenie w kancelarii radcowskiej, jak i Sądzie Okręgowym w Opolu. Co roku nagradzana stypendium Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla najlepszych studentów. Uczestniczka licznych warsztatów i szkoleń prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim, w tym organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA. Bierze czynny udział w konferencjach dotyczących prawa nowych technologii oraz prawa podatkowego. Posługuje się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym. W kancelarii odpowiedzialna jest za wsparcie merytoryczne radców prawnych i adwokatów w prowadzeniu spraw Klientów