Blog

Jak skutecznie dochodzić odszkodowania?

Odszkodowanie ma za zadanie zrekompensować szkodę majątkową – albo poprzez naprawę uszkodzonego mienia, albo w ramach wypłacenia kwoty równej wartości utraconego majątku. Odszkodowanie może dotyczyć również korzyści, którą poszkodowany prawdopodobnie uzyskałby, gdyby przykre zdarzenie nie miało miejsca. Jeśli więc na przykład obrażenia odniesione w wypadku sprawiły, że poszkodowany nie jest w stanie wykonywać obowiązków zawodowych, może przysługiwać mu nie tylko zwrot kosztów leczenia, ale również odszkodowanie za niemożliwe w tym czasie od uzyskania zarobki.

Czytaj dalej