Blog - strona 3

Czym się różni rozwód od separacji?

Zawierając związek małżeński, wierzymy, że jest to decyzja podjęta z pełną odpowiedzialnością i wytrwamy w nim do końca życia. Niestety, jak się później okazuje, rzeczywistość nie zawsze wygląda tak kolorowo, a z czasem problemy w związku mogą narastać i stać się trudne do rozwiązania.

Czytaj dalej

Jak zmienić nazwisko dziecku bez zgody drugiego rodzica?

Co do zasady dziecko nosi nazwisko obojga rodziców. W sytuacji, gdy rodzice mają różne nazwiska, dziecko nosi to nazwisko, które rodzice wskazali zgodnie w oświadczeniach. Coraz liczniejsze są przypadki, kiedy to dziecko nosi podwójne nazwisko, powstałe z połączenia nazwiska ojca i matki.

Czytaj dalej

Windykacja należności krok po kroku. Etapy postępowania

Dłużnicy często uciekają się do różnych metod, aby uniknąć uregulowania swoich zobowiązań wobec wierzycieli. Możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami dłużników – osobami, które nie spłacają rat kredytów, należności za wynajem mieszkania czy zasądzonych alimentów. Dlatego najlepiej zareagować już w tym momencie, kiedy nie otrzymamy wpłaty za konkretną usługę na czas. W takim przypadku warto skorzystać ze wsparcia profesjonalistów, czyli kancelarii windykacyjnej, która pomoże nam w odzyskaniu długu. W jaki sposób przebiega takie postępowanie i na jakie dzieli się etapy?

Czytaj dalej

Paszport dla dziecka bez zgody rodzica?

Paszport jest dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Jest niezbędny do podróżowania za granicę Rzeczypospolitej Polskiej, w tym do krajów nienależących do Unii Europejskiej. Paszport dla dziecka wyrabiają rodzice – co jednak w wypadku, gdy któryś z nich nie może wyrazić zgody?

Czytaj dalej

Jak odzyskać pieniądze skradzione w wyniku oszustwa?

Kliknąłeś w „fałszywy link” wysłany poprzez stronę www.olx.pl lub www.vinted.pl i padłeś ofiarą oszustwa? Poniżej dowiesz się jak łatwo możesz odzyskać skradzione pieniądze.

Czytaj dalej

Czy ubezpieczenie OC obejmuje foteliki dziecięce po zdarzeniu drogowym?

Zgodnie z brzmieniem obowiązującej w prawie polskim zasadą winy, określoną w art. 415 Kodeksu Cywilnego „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.” Na tej podstawie po zdarzeniu drogowym, takim jak kolizja, stłuczka, czy wypadek spowodowanym nie z naszej winy, możemy dochodzić od sprawcy słusznego odszkodowania.

Czytaj dalej